Het nieuws rond schaatsen, skaten en alle andere activiteiten van IJsclub Baambrugge.

Gaat er natuurijs komen ?  Landijsbaan staat onder water !


Mededelingen

Je kunt je nu aanmelden om opgeleid te worden tot evenementen verkeersregelaar bij IJsclub Baambrugge.   Kijk hier voor meer informatie.

Meer weten gebruik skeelerbaan klik hier  


Activiteiten

Activiteitenkalender

in de winter


16 december Klaverjassen

20 december 108e Algemene Ledenvergadering

01 januari Nieuwjaarsdag

14 januari Jeugd Elfstedentocht

25 februari Schaats-Loop-Schaats

11 maart Start- en remproef

18 maart Jaagmeesterproef

22 maart Clubkampioenschappen

Winter aanbod

Natuurijs

wachten op natuurijs!


Winter

weekkalender schaatsen op de Jaap Edenbaan


Jeugdschaatsen

Zaterdagmorgen 9.30 - 10.30 uur


Recreanten schaatsgroep

Donderdagavond 19.35 - 20.40 uur


Schaatstrainingen traininggroep

Dinsdagmiddag 16.55 - 18.00 uur

Woensdagavond 19.40 - 20.45 uur

Vrijdagavond 18.10 - 19.15 uur

Vrijdagavond 19.35 - 20.40 uur


Zomer aanbod

Elke vrijdag van 15 april t/m 29 september 2016 (behalve tijdens de zamervakantie

Vrijdag skate training jeugd

Het skaten voor de jeugd elke  vrijdagmiddag  16.30 beginners en 17.45 uur gevorderden.  

Ook master skate training vanaf 19.15 uurtot circa 21.00 uur

Maak kennis met IJsclub Baambrugge voor schaatsen op natuur- en kunstijs. Skaten op de 200 meter skeelerbaan in Baambrugge of tal van andere activiteiten die er worden georganiseerd door deze ijsclub.


Actueel nieuws of aankondigingen

Gemeente vlag gaat wapperen in Baambrugge bij evenementen

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente de Ronde Venen werd de nieuwe ambtsketting van de burgemeester getoond maar er waren ook nieuwe gemeente vlaggen voor personen of verenigingen met een goed idee.  

IJsclub Baambrugge had een goed idee en kreeg als beloning de vlag. IJsclub Baambrugge zal bij haar evenementen  op natuurijs, de skeelerbaan de gemeente vlag laten wapperen.

Bovendien kunnen ook alle verenigingen in Baambrugge deze vlag laten wapperen bij hun evenementen.  De vlag is daarvoor beschikbaar.  Even contact leggen met IJsclub Baambrugge.

Jeugdschaatsers droomde van natuurijs

De jeugdschaatsers dachten op de laatste zaterdag van de kerstvakantie te kunnen genieten van echt natuurijs. Helaas sneeuw en ijzel gooide roet in het eten. De jeugd  vertrok alsnog naar Amsterdam om op de Jaap Edenbaan echt te gaan schaatsen. Wie weet binnenkort toch echt op natuurijs schaatsen.

Evenementen verkeersregelaar

Let op voor 1 februari 2017 is het jaarlijkse natuurijsevenement van Ijsclub Baambrugge uitgeschreven waarvoor evenementen verkeerregelaars ingezet moeten worden. Niet minder dan 40 vrijwilligers denkt IJsclub Baambrugge op te leiden.  Ook evenementen verkeersregelaar worden  ?  Stuur een mailtje naar info@ijsclubbaambrugge.nl. Meer weten klik hier.

Bertus Roeleveld Erelid

Op de 108e ALV, dinsdag 20 december 2016, van IJsclub Baambrugge  is schaatstrainer Bertus Roeleveld benoemd tot erelid van IJsclub Baambrugge.  Erelid Cor van Schaik stelde dit voor tijdens de rondvraag. Onder applaus werd het voorstel aangenomen door de aanwezige leden.  Bertus is in het schaatsseizoen 1976-1977 gestart als schaatstrainer, niet minder dan 40 seizoenen heeft hij ijs- en droogtraining verzorgt.  Veel leden van de trainingsgroep hebben Bertus als trainer gehad.  Onder hen Christine Aaftink ook Baambrugs erelid die Bertus verwelkomde in de club van vier Ereleden. 


Chistine Aaftink  (links) verwelkomt Bertus Roeleveld als nieuw erelid van IJsclub Baambrugge.

Bertus zijn verdienste voor IJsclub Baambrugge is groot. Veel jeugdige schaatsers die overstapte van het jeugdschaatsen naar de trainingsgroep zijn door hem gestimuleerd om het schaatsen goed onder de knie te krijgen.  Vermaard is de stimuleringspremie die Bertus altijd gaf aan een jonge schaatser of schaatsster als deze voor het eerst in zijn of haar schaatsloopbaan de 500 meter binnen de minuut reed. Zo'n mijlpaal werd altijd gevierd. Dit keer werd Bertus geëeerd die een tweetal jaren geleden ook als een ere speld van het Gewest Noord-Holland/Utrecht in ontvangst mocht nemen voor zijn jaren lange inzet voor het schaatsen bij Baambrugge maar ook op en rond de Amsterdamse Jaap Edenbaan.

Advertenties

Leden kascommissie keuren financiële cijfers goed.

De twee leden van de kascommissie Bert van Walbeek en Anco Post hebben dinsdagavond 3 januari 2017 de boeken van de penningmeester over het boekjaar 2015-206 gecontroleerd en in orde bevonden. Dank commissie voor de controle. De bevindingen worden in de 109-ste ALV gerapporteerd. Bert is twee jaar lid geweest van de kascommissie zijn plaats wordt overgenomen door Wim Verbree.


De R is in de maand denk aan schaatsen bij IJsclub Baambrugge

15 Oktober gaat de Amsterdamse Jaap Edenbaan weer open en kan er geschaatst worden op het kunstijs.  Wekelijks zijn er dan schaatstrainingen voor de jeugd, recreanten en wedstrijdschaatsers. Lijkt het je leuk om ook kennis te maken met het schaatsen kijk dan naar de schaats mogelijkheden op de site van IJsclub Baambrugge.  Schaatsen is er voor de jeugd van 6 t/m11 jaar, dat is leren schaatsen, wedstrijdschaatsen voor de 10 t/m 70-jarigen en ook nog recreatief schaatsen voor de 20-plussers.  Meer weten:

naar het Jeugdschaatsen

naar het recreatieschaatsen

naar de trainingsgroep
Terugblik en oude aankondigingen


Volgend jaar ijs in Amsterdam op de 400 meter Jaap Edenbaan

Tijdens een extra Baancommissie vergadering op 1 december 2016 heeft de directie van de Jaap Edenbaan de verzekering gegeven dat er volgend jaar weer geschaatst kan worden in Amsterdam. Primair is dat schaatsen op de Jaap Edenbaan, desnoods weer met behulp van een mobiele ijsvloer.  Maar er is ook een mogelijkheid dat de huidige koelsintallatie gerenoveerd is.  De verschillende plannen inclusief een dorokijk naar de toekomst moeten wat visie betreft uitgewerkt zijn voor 1 januari 2017.


Vergunning natuurijs

IJsclub Baambrugge heeft haar zaakjes weer op orde. Van de gemeente de Ronde Venen is in december 2016 een vijfjarige vergunning ontvangen voor het mogen inrichten van een schaatsbaan op zowel haar landijsbaan als het traject lat loopt van het gemaal de Ruiter, via de Geuzensloot  en de Angstel van Loenrsloot door Baambrugge tot de noodwaterkering circa 200 meter voorbij de molen Hoog en Groenland richting Abcoude.  De vergunning houd ook in dat Ijsclub de rechten heeft voor de Koek en Zopie verkoop op en langs het ijs.  De vergunning gaat in op 1 januari 2017 en eindigt op 31 december 2021. Voor het organiseren van schaatsevenementen zoals een toertocht of  marathonwedstrijd geld een meldingsplicht van 2 x 24 uur voor het evenement.


Aankondiging Algemene Ledenvergadering 20 december

Leden worden uitgenodigd om op 20 december aanwezig te zijn in het clubgebouw van Ijsclub Baambrugge, adres IJsbaan 6 te Baambrugge.  Om 20.00 uur vangt de 108e ALV aan, ook bij natuurijs zal de ALV doorgang vinden. 

Jaap Edenbaan weer geopend

Na een week geopend te zijn sloot op 24 oktober 2016 de Jaap Edenbaan haar 400 meterbaan. Een storing. Later bleek  het een vorm van “put corrosie” te zijn in het koelleiding systeem.  Geen nood in Amsterdam werd gewoon even een mobile ijsbaan over de bestaande 400 meter baan gelegd. Vanaf 19 november kon er weer naar hartenlust geschaatst worden op de Jaap Edenbaan.


de nieuwe ijsvloer