Bestuur


Voorzitter: Dirk de Groot

Secrataris: Astrid van Engen

Penningmeester: Wouter Verster

Bestuurslid: Kees Bos

Bestuurslid: Richard Tinus
IJsclub Baambruggeis dringend op zoek naar vrijwilligers en bestuursleden  voor ondersteunende taken

- bestuurslid administratie  leden, pact en adverteerder van de vereniging

- bestuurslid onderhoud landijsbaan / natuurijs

- bestuurslid trainingsgroepen en recreatieschaatsen

- coördinator begeleider skate trainingen ijsclub Baambrugge

- beleidsondersteuner aanvraag  vergunningen clubgebouw o.a. horeca sportkantine

- beleidsondersteuner digitalisering ijsclub Baambrugge