Start- en finish locatie Dorpsloop


IJsclub Baambrugge, als organisator van de dorpsloop in Baambrugge, hoort van u graag een reactie inzake mogelijke verplaatsing van de start- en finish locatie.  Al een groot aantal jaren is dit de Kleiweg. Er zijn wenzen om de start en de finish te laten plaatsvinden op de Margrietstraat ter hoogte van het Dorpshuis.  

Graag horen we uw keuze en argumenten. Dank in elk geval voor uw reactie. 

De reactie mogelijkheid staat open tot 1 november 2017.


Waar kun je aan denken!

  • Gezelligheid rond het Dorpshuis
  • Langere afsluiting van wegen als Margrietstraat, Frisostraat, Beatrixtraat, Alexanderstaat en delen Oostveenstraat en Mauritsstraat
  • Kleiweg, Horn, Dorpsstraat, Binnenweg, Zuwe en delen Oostveenstraat en Mauritsstraat blijven net zolang dicht als in de huidige situatie
  • Grotere drukte rondom Dorpshuis
  • Kortere logistieke lijnen tussen wedstrijd leiding nabij start/finish een inschrijving in het Dorpshuis.
  • Minder parkeer mogelijkheden Margrietstraat  i.v.m. uitloop rond Start- en finish locatie. 
  • Geen parkeerhinder Kleiweg.

Mogelijk zijn er nog punten waar u wel aan denkt maar door ons over het hoofd worden gezien.


Keuze start- en finish locatie Dorpsloop (reactieformulier)