Clubkrant-Nieuwsbrief


De clubkrant van IJsclub Baambrugge kende tot 2012 twee edities per jaar. In 2013 en 2014 is het voorjaarsnummer een nieuwsbrief geworden. In 2015 is deze nieuwsbrief komen te vervallen. De digitale media is heden ten dage de informatiebron voor velen. De najaars clubkrant is t/m 2015 Huis aan Huis verspreid in Baambrugge en digitaal onder de clubleden, ereleden, donateurs, adverteerders, sponsors en pact-leden. Met ingang van 2016 wordt de najaarsnummer een digitale clubkrant met verslagen van de afgelopen winter en zomer.   De redactie van blad wordt verzorgd door Dirk de Groot. Wouter Verster verzorgd de advertenties.


Kopij voor het najaars clubkrant aanleveren voor 15 september.


Kopij sturen naar Tina Bengtson via het E-mail adres: info @ ijsclubbaambrugge.nlDownload de volgende edities in PDF formaat