Lidmaatschap


Aanmelden

Wilt u zich nu aanmelden als lid dat kan direct door u digitaal aan te melden, Lees ook de verschillende vormen van lidmaatschap. Klik hier voor de actieve schaatskosten, maar lees eerst deze pagina.


Er zijn drie mogelijkheden voor uw (gezins)lidmaatschap. Met elk lidmaatschap heeft u een enkele stem tijdens de ALV van de IJsclub. De mogelijkheden zijn:


Gewoon lidmaatschap

Indien u in geval van natuurijs gebruik wilt maken van het natuurijs en alle faciliteiten van de IJsclub Baambrugge, dan past u het gewoon lidmaatschap. Gewone lidmaatschappen worden niet aan de KNSB opgegeven; u bent dus niet verzekerd tegen ongevallen gedurende het schaatsen op natuurijs.

Het gewone lidmaatschap kan op één individueel lid betrekking hebben, maar ook op een gezinshoofd plus de partner, plus kinderen in de eerste lijn, voor zover zij per 1 juli van het verenigingsjaar jonger zijn dan 18 jaar. Let op er wordt slechts een persoon geregistreerd. Kinderen die per 1 juli ouder zijn dan 18 jaar dienen zelf lid te worden.


Actief lidmaatschap

We spreken van een actief lidmaatschap indien uw actief sport, bestuurslid, trainer, jury, natuurijsmeester of actief vrijwilliger bent bij ijsclub Baambrugge. Het actieflidmaatschap komt boven het gewoon lidmaatschap maar is persoonlijk en wordt opgegeven aan de KNSB. Ook actieve schaatsers jonger dan 18 jaar dienen actief lid te zijn. Op basis van het actief lidmaatschap is men via de KNSB beperkt verzekerd. Vrijwilligers die niet als actief lid zijn opgegeven kunnen in geval van schade terugvallen op de gemeentelijke verzekering voor vrijwilligerswerk.


Donateur

Bent u geen reguliere schaatser (meer) op natuurijs maar wilt u de IJsclub ondersteunen in haar bestaan en haar activiteiten, dan past u het donateurschap. Donateurs worden niet aan de KNSB gemeld. De IJsclub draagt ook geen bondsbijdrage af. Donateurs hebben toegang tot het natuurijs en alle faciliteiten van de IJsclub, maar dit is - anders dan geheel voor eigen risico.Kosten

Voor het komende seizoen 2018-2019 zijn de kosten lidmaatschap als volgt:


  • € 10,00 voor een gewoon lidmaatschap, na 1 december € 12,50;
  • € 21,00 voor actieflidmaatschap 18 jaar en ouder *) incl. € 8,50 afdracht KNSB;
  • € 18,50 voor actieflidmaatschap jonger dan 18 jaar *) incl. € 6,00 afdracht KNSB;
  • € 7,50 minimaal voor het donateurschap.

* ) Het actieflidmaatschap wordt in rekening gebracht bij de kosten van een schaats en/of skeeler abonnement en/of training


Bankrekening

Lidmaatschap te betalen kan via bankrekening NL21 RBRB 0690 2955 96 bij de Regio bank. Voor 1 december van het betreffende seizoen uw gewoon lidmaatschap of donatie overmaken.  Na 1 december wordt het lidmaatschap met € 2,50 verhoogt. Actieve leden krijgen een afzonderlijk verzoek tot betaling. Vermeld bij betaling factuurnummer of de Naam waaronder u geregisteerd staat of wilt staan (nieuw lid).


Trainingskosten / Schaatsabonnementen

Voor de schaatstrainingskosten voor zowel de jeugdschaatsers, recreanten als leden trainingsgroep worden de kosten zichtbaar gemaakt via de invormatie pagina van Jeugd-, Recreatie- en/of Traininggroepschaatsen. Hier treft u de directe link.

Aanmelden voor het jeugdschaatsen, toerschaatsen of trainingsgroep gaat via de informatie onder de kop "schaatsen"Bericht voor de Ledenadministratie/penningmeester, ook te gebruiken voor het aanmelden als lid!