Notulen ALV op 20-12-2016

Notulen van de 108e Algemene Ledenvergadering
van IJsclub Baambrugge gehouden op dinsdag 20 december 2016 in “De Doorloper”

Er waren 19 leden aanwezig, waaronder de bestuursleden:

Dirk de Groot, Wouter Verster, Richard Tinus, Kees Bos, Astrid van Engen.


 • Opening door de voorzitter.

Dirk heet iedereen van harte welkom op de 108e jaarvergadering. Ondanks dat het, wederom, nog geen echte winter is is er toch een mooi plaatje te benoemen – de tijdrit met daarin een deelnemende paralympic ganger.

De Gemeente De Ronde Venen geeft op 9 januari 2017 een nieuwjaarsborrel in De Boei in Vinkeveen.

Vanuit NOC-NSF valt verder nog te melden dat de gratis aanvraag voor vrijwilligers VOG-verklaring verlengt is tot 2018. De normale kosten zijn rond de € 35,00.

 • Notulen van de 107e algemene ledenvergadering, gehouden op 8 oktober 2015.

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

 • Jaarverslag 2015/2016.

De secretaris leest voor.

Geen Viks on Wheels met gebroeders Mulder dit jaar, de skeelerbaan in Baambrugge wordt vanuit de KNSB niet meer gekozen voor landelijke topwedstrijden.

Afgelopen jaar 40 jaar jeugdschaatsen, dat feest is niet uitbundig gevierd. Daarom is de jeugd wel, als goedmakertje, tijdens de recente ijsloze periode in Amsterdam met de bus naar Haarlem geweest.

Bouwe Samplonius is na 50 jaar trouwe dienst tot erelid van de vereniging benoemd. Bouwe heeft diverse taken vervuld en vervult deze nog steeds als jurylid, ijsmeester, baan- en gebouw onderhoud, maar ook als starter, secretaris, toertochtorganisatie. Eigenlijk te veel om op te noemen.

Erik Tinholt is dit jaar geslaagd als langebaanschaatstrainer niveau 3.

Er is een succesvolle fietstocht van de Lions geweest in samenwerking met de Rabobank. Gobad sporters en De Punt wielrenners hebben E 1.000,00 bij elkaar gefietst, wat via de IJsclub naar jonge schaatstalent van Gobad-team is gegaan.

De tijdrit van 3 juni over 13,5 km op de Westkanaaldijk is perfect verlopen met 139 deelnemers.

Via de IJsclub zijn er weer 23 verkeersregelaars opgeleid voor diverse evenementen in december 2015. Nu kunnen de verkeersregelaars weer de digitale cursus volgen.

6 Jeugdschaatsers zijn dit jaar overgestapt naar de trainingsgroep op de vrijdagavond.

Zoals bekend is het schaatsen op de Jaap Edenbaan met horten en stoten begonnen. Nu schaatsen daar weer de recreanten, trainingsleden en jeugdschaatsers.

Het clubkampioenschap van de trainingsgroep was 18 maart dit jaar. De prijzen werden door Diemen op 1 april uitgereikt in ons clubgebouw. Dat was het einde van de afgelopen winter zonder natuurijs.

De zomer gaf ondank het gemis van Viks om Wheels toch veel skaters op de baan. Als ijsclub waren we blij dat we vrijdagmiddag twee groepen jeugd de skatevaardigheden mochten leren terwijl later op de vrijdagavond de masterskaters bezit namen van de skeelerbaan.

Afscheid hebben we dit jaar genomen van de papieren versie van de clubkrant en ook de early morning fietstocht is voor de laatste keer gehouden.

Wat het team Gobad betreft melden we daar het vertrek van Tom Hoekstra als initiator van team-gobad. Het managementteam van team-gobad heeft echter de zaken goed weten te continueren. Martin Heerema heeft het voorzitterschap van het managementteam team-Gobad op zich genomen nadat Wim Verbee te kennen had gegeven hiermee te stoppen. Wim dank voor je inzet evenals natuurlijk Tom Hoekstra.

Vermeldenswaardig is ook nog het overleg van de trainingsleden van de vier ijsclubs die de trainingsgroep Gobad (Baambrugge, Abcoude, Diemen en Gein en Omstreken) vormen tijdens de bijeenkomst van 24 maart 2016 in het Dorpshuis de Vijf Bogen. De aanwezigen drongen aan op verdere samenwerking om daarmee dubbeling van taken te voorkomen.

Tot slot meld ik u dat het bestuur 4 keer gedeeltelijk bij elkaar kwam. Veel wordt via de evenementencommissie geregeld, de vaste vrijwilligers voor verhuur clubgebouw en abonnementenadministratie plus leden systeem. Ook weten de verschillende vrijwilligers elkaar te vinden om zaken op te pakken. Daarbij denk ik aan het jeugdschaatsen, trainingsgroep en werkzaamheden op en rond de landijsbaan/skeelerbaan plus clubgebouw.


 • Financieel verslag

De penningmeester ligt deze toe aan de hand van een PowerPointpresentatie. De IJsclub heeft een gezond jaar gedraaid met een positieve balans. Wel is het aantal leden afgenomen, doordat er een paar slechte winters zijn geweest.

De tijdrit heeft een mooi resultaat opgeleverd. De rekening bij ING Bank is opgeheven. Verder is de komst van de pinautomaat een groot succes. Ook is er een nieuwe computer met de benodigde software aangeschaft om alles makkelijker en sneller te verwerken.


 • Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

Robert Snep heeft laten weten akkoord te gaan, maar wil graag een second kascommissie die met hem meekijkt.

Anco Post heeft hier de kennis voor en wel interesse in maar moeten hierover nog benaderd worden maar was verhinderd vanavond aanwezig te zijn. Bert van Walbeek is voor het 2e jaar en aftredend. Wim Verbree meldt zich aan.


 • Bestuursverkiezing

Wouter Verster is aftredend als penningmeester. Robert Snep wordt voor de functie van penningmeester benaderd.

Volgend jaar is Dirk de Groot aftredend voorzitter.

Dit jaar is ons bestuur niet een keer volledig geweest. Iedereen heeft een drukke agenda, dus is het lastig om iedereen bij elkaar te krijgen. Graag zouden wij meer bestuursleden willen, dus meldt u a.u.b. aan.

Aanmeldingen (penningmeester, voorzitter, algemeen lid) zijn van harte welkom!


 • Pauze


 • Jeugdschaatsen, Voor de start waren er 14 aanmeldingen, nu zijn het er 22.

Corina Giesbers is nu 14 jaar jeugdbegeleider, volgend jaar laatste jaar?

Anja is af en toe terug als trainer en Job de Jong heeft nu een eigen groep.


 • Schaatstrainingsgroep

De samenwerking gaat steeds beter en er is een gelijkwaardige sterkte. Er waren wel wat aanloopproblemen, de eerste weken was de ijsbaan dicht.

Helaas worden er wedstrijden afgelast vanwege het uitblijven van aanmeldingen. Veteranen rijden hun marathons en dat gaat heel goed.

 • Recreatieschaatsen

Jaap Uijthol verteld dat er erg gezellig is met een goede trainer en dat het heel erg goed gaat.

 • Skeelertrainingen

Dirk leest een ingezonden stuk van Annemarie Brouwer voor, die verhinderd is.

Het asfalt van de skeelerbaan wordt wat minder.

Twee jeugdgroepen en een Mastersgroep (totaal circa 45 personen) hebben vaste trainingen op de vrijdag verzorgt door onze club en beleven er veel plezier aan. Skeeleren is makkelijker dan schaatsen, dus heb je er je gemak van in de winter.

Voor de rest maakte afgelopen zomer van onze skeelerbaan gebruik: Team-Gobad, Havens van Amsterdam, Baanselectie A’dam, HCA Amsterdam en De Vijf Dorpen. De Loon Masters die op Zondagmorgen trainden zijn naar Purmerend gegaan en trainen daar nu op de “kom”baan.

 • GOBAD

De trainingsgroepen van 4 ijsclubs (Gein e.o., Baambrugge, Abcoude, Diemen) zijn met elkaar verweven. Dat betekent dat de verenigingen alles 4x moeten doen (ledenadm., alg. ledenvergadering, etc.). Er moet dus meer samengewerkt worden!

Concreet is dit nog niet uit de voeten. Dit is wel zorgelijk, maar komt vnl. door ontbreken van een goed kader. Op den duur wordt dit deel van IJsclub Baambrugge dan ook verzelfstandigd. Op 19 januari komen de 4 verenigingen bij elkaar bij Henk Hagen. Diemen wil meedoen.

Voorst wordt gemeld dat Jeroen de Jong de jeugd van de trainingsgroep zeer goed enthousiasmeert

Team-GOBAD

Diemen wil stoppen. Hiervoor hadden ze de clubs voor 30 juni bijeen moeten roepen. Dit is niet gedaan, dus zijn ze dit jaar nog actief. Als een club er uit is dit geen risico voor de schaatsers van die club, ze kunnen altijd individueel gevraagd worden voor team-GOBAD.

Tom Hoekstra is gestopt en Arie Fokker (voorzitter Abcouder IJsclub) heeft zich ingezet bij het vinden van nieuwe trainers.

Abel Zaal, Erik Tinholt, Annemarie Brouwer zijn de trainers. Peter Bos is weer een beetje terug.

Amsterdam is een periode dicht geweest wegens mankementen. Dit is goed opgevangen voor de team-gobad schaatsers, vele behaalde daardoor toch de punten voor deelname aan regionale selectie wedstrijden.

Het managementteam loopt goed. Martin Heerema pakt het goed op.

 • Evenementen en Natuurijsperikelen.

Bij de tijdrit waren 139 deelnemers, dat is een mooie score.

EMCT gaat niet meer door vanwege te weinig animo, er is meer concurrentie voor toertochten op de fiets.

De dorpsloop viel dit jaar wat tegen, waarschijnlijk doordat die samenliep met de dag ervoor gelopen dorpsloop van Wilnis. Volgend jaar moet dit geen problemen meer geven.

Lions fietstocht heeft E. 1.000,-- bij elkaar gefietst voor Team-GOBAD.

Er is door de Gemeente De Ronde Venen een vergunning afgegeven voor de duur van 5 jaar voor eventuele toertochten met daarbij inbegrepen eigen beheer van Koek en Zopie.

 • Accommodatie: clubgebouw, landijs- en skeelerbaan

In 2017 neemt de Gemeente De Ronde Venen de accommodatie mee in haar vierjaarlijkse schouw m.b.t. onderhoudsaspecten. Tot op heden had de gemeente dat nog niet gedaan.

In Wilnis is een particulier initiatief (Ijsclub Nooitgedacht) voor een 200 meter skeelerbaan met kombocht. Eromheen komt dan een ijsbaan. Er moet nog goedkeuring gegeven worden door de gemeente De Ronde Venen. Maar met zo een nieuwe baan komt de concurrentie natuurlijk wel dichtbij.

 • Rondvraag

Wouter Verster geeft aan dat de tijdrit een succes was en vraagt wat we evt. nog meer kunnen in de zomer.

Er is een verzoek van de Marathon Ronde Venen voor ondersteuning; de 10 en 42 km komt door Baambrugge op 19 november 2017.

Hemelvaartsdag; fietstocht van Nes aan de Amstel mogelijk langs het clubgebouw ipv de geplande verzorgingspost t.h.v. de Dorpskerk.

Er is weer vraag naar de Hemelvaartsfamilietocht? Door te weinig deelname is deze geschrapt. Keken wordt of de tocht is te combineren met de fietstocht van Nes aan de Amstel

Er is een toertocht gepland op 1 februari. Verkeersregelaars worden uitnodigt het examen opnieuw (digitaal) af te leggen.

Erelid Cor van Schaik stelt voor Bertus Roeleveld te benoemen tot erelid na 40 jaar actief schaatstrainer van IJsclub Baambrugge. Dit voorstel wordt unaniem aanvaard door de aanwezige leden. Officiële bescheiden worden overhandigd door Wouter Verster (bewijs van benoeming plus beloning), Erelid Christine Aaftink (overhandiging schaal erelid), Kees Bos (de beroemde bloemen).

 • Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.