Statuten

Statuten

In de op 2 december 2014 gehouden ALV hebben de toen aanwezig leden van IJsclub Baambrugge ingestemd met de voorgelegde concept statuten. Eerder waren op 18 november 2014 onvoldoende leden aanwezig om toen in te stemmen met de voorgelegde statuten. De nieuwe statuten vervangen de statuten  van 1979.


Klik hier voor de voor te leggen  Concept Statuten