Mededeling: Communicatie

Baambrugge, 28-11-2018

Beste schaatsliefhebbers, leden of  fans van IJsclub Baambrugge

“Communicatie wisseling, Tina Bengtson media spreekbuis voor IJsclub Baambrugge”

Via communicatie raakt u op de hoogte van het nieuws van IJsclub Baambrugge. Dat kunnen zijn berichten in de media, website, facebook, twitter noem maar op.  De communicatie van IJsclub Baambrugge is vrijwilligerswerk en zal vanaf eind november 2018 gedaan worden door Tina Bengtson.  Als communicatie deskundige vindt Tina het bijzonder leuk om dit stukje werk voor de ijsclub op zich te nemen.

Dat betekend dat de communicatie van IJsclub Baambrugge vorm gaat krijgen zoals dat in 2019 gewenst is.  Zo zal de website veranderen en van tijd tot tijd worden er meer veranderingen op dit vlak doorgevoerd om u beter te informeren.

Die informatie is van groot belang om u goed op de hoogte te houden van de schaats- en skeeleractiviteiten bij IJsclub Baambrugge maar ook zaken rondom het natuurijs en de evenementen die er vanuit de IJsclub worden georganiseerd.

Jaren is de communicatie gedaan door Dirk de Groot, die Tina middels plakboeken met krantenberichten over IJsclub Baambrugge, foto's en het website materiaal op de hoogte bracht van de communicatie over IJsclub Baambrugge van 1989 tot heden.

Tini succes, Dirk bedankt