Uitnodiging ALV en Nieuwjaarstoast 15 januari 2022

Geachte leden!

Het Bestuur van de IJsclub nodigt alle leden uit voor een ALV op 15 januari 2022 van 15:30-17:00.

Agenda

Door Bestuurswisselingen en Corona lopen we nogal achter met de ALV planning. Daarom zal op deze ALV de jaarstukken van de afgelopen drie verenigingsjaren ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Daarnaast zal het Bestuur terugblikken op de afgelopen twee verenigingsjaren en haar visie voor de nabije toekomst met bijbehorende initiatieven.

Na afloop van de ALV toasten we samen op het Nieuwe Jaar – een jaar dat hopelijk weer in het teken van natuurijs zal staan, en minder in het teken van “het virus”.

Corona maatregelen

Inmiddels moge duidelijk zijn dat het onmogelijk is om vooruit te plannen met Corona. Maar dit is in elk geval het plan:

  • De ALV en daaropvolgende toast vindt in principe buiten voor het Clubhuis plaats. De schuifdeuren van het Clubhuis zullen openstaan zodat we gebruik kunnen maken van groot scherm.
  • Om iedereen te mogelijkheid te geven deel te nemen aan de ALV, zullen we Google Meet openzetten tijdens de ALV. Je kan dus ook online deelnemen aan de meeting. De kwaliteit zal niet optimaal zijn daar de online deelnemers via de presentatie laptop deel zullen nemen – hiervoor graag jullie begrip.
  • Mochten Corona maatregelen in de tussentijd dusdanig veranderen, dan wordt de ALV sowieso online gehouden

Waar en hoe?

Zaterdag 15 januari 15:30 – 17:00 bij het Clubhuis

Online deelnemen via deze link: https://meet.google.com/uwq-kjwp-pfc?hs=122&authuser=3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: