Uitnodiging ALV 23 september

Leden van de IJsclub Baambrugge zijn van harte uitgenodigd op onze ALV op 23 september 20:30 bij het Clubhuis.

Agenda ALV

  • Goedkeuring notulen vorige ALV 
  • Terugblik 2021/2022
  • Goedkeuring financiën 2021/2022
  • Decharge Anco Post
  • Installatie Martin de Haan
  • Vooruitblik IJsclub 2022/2023 en verder
  • Begroting 2022/2023
  • Datum volgende ALV 
  • WVTTK

Aansluitende borrel

Na afloop van de ALV zal er een borrel zijn om het skeeler seizoen af te sluiten en om alvast vooruit te kijken naar het komende schaatsseizoen.

Alle stukken kunnen voorafgaand aan de ALV bij het Bestuur worden opgevraagd via info@ijsclubbaambrugge.nl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: