ALV vanmiddag online – voor leden van de IJsclub

Vergeten jullie niet de ALV van de IJsclub op vanmiddag om 15:30?

Aangezien we nog in een gedeeltelijke lockdown zitten, en er bestuursleden momenteel in quarantaine zitten, wordt de ALV online gehouden.

Agenda ALV

  • Goedkeuring notulen vorige ALV
  • Terugblik 2019/2020 en 2020/2021
  • Goedkeuring financiën 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021
  • Decharge Richard Tinus en Jikke Oostrom
  • Vooruitblik IJsclub
  • Begroting 2021/2022
  • Datum volgende ALV
  • WVTTK

Jaaroverzichten zijn bij het Bestuur op te vragen, je kan mailen naar info@ijsclubbaambrugge.nl

Details ALV:

Wanneer?

Waar?

15 januari 15:30 – 17:00

Online deelnemen via https://meet.google.com/uwq-kjwp-pfc?hs=122&authuser=3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: