Herinnering ALV 15 januari – voor leden van de IJsclub

Vergeten jullie niet de ALV van de IJsclub op zaterdag 15 januari om 15:30?

Zoals we eerder al aangaven, valt tijdens Corona niets vooruit te plannen… Aangezien we vrijdag pas van de regering horen of de lockdown na 14 januari al dan niet opgeheven wordt, heeft het Bestuur het volgende besloten:

Indien er op 15 januari geen lockdown meer is:

We blijven bij het oorspronkelijke plan:

 • De ALV vindt plaats buiten het clubgebouw waarbij we afstand van elkaar houden.
 • Wie wil kan ook online de ALV volgen.
 • We sluiten af met een Nieuwjaarstoast.

Indien de lockdown verlengd wordt na 14 januari:

 • De ALV wordt online gehouden
 • Er zal geen Nieuwjaarstoast zijn (in elk geval niet offline)

Agenda ALV

 • Goedkeuring notulen vorige ALV
 • Terugblik 2019/2020 en 2020/2021
 • Goedkeuring financiën 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021
 • Decharge Richard Tinus en Jikke Oostrom
 • Vooruitblik IJsclub
 • Begroting 2021/2022
 • Datum volgende ALV
 • WVTTK

Jaaroverzichten zijn bij het Bestuur op te vragen, je kan mailen naar info@ijsclubbaambrugge.nl

Details ALV:

Wanneer?

Waar?

15 januari 15:30 – 17:00

Online deelnemen via https://meet.google.com/uwq-kjwp-pfc?hs=122&authuser=3

Indien geen lockdown, ook deelnemen buiten het Clubhuis gevolgd door Nieuwjaarstoast

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: